Len

Dalo by se říci, že len je dodnes nedoceněný materiál, a totéž platí i o jeho vlastnostech. Tato skromná rostlina je však v mnoha ohledech zdraví prospěšná a může velmi účinně přispět ke kvalitě vašeho spánku.

Díky lnu je náš život pohodlnější již od nepaměti. Len je nejen neuvěřitelně odolný a pružný, ale také účinně neutralizuje statickou elektřinu. Řada vědeckých studií prokázala, že statická elektřina způsobuje bolest hlavy a svědění pokožky a vysušuje sliznice. Tělo nabité statickou elektřinou také přitahuje nežádoucí částice obsažené v okolním prostředí, a může tak zapříčinit vznik alergií nebo zhoršit jejich průběh.

Pomocí přesně odměřeného množství lnu v našich postelích eliminujeme dopad statické elektřiny na vaše tělo a pomáháme vám při vytváření pozitivnější energie při spánku.

Len navíc skvěle pohlcuje hluk a vibrace, a tím dále přispívá ke kvalitě spánku, během nějž můžete regenerovat v klidu a pohodlí.